Aanmelden kan per telefoon, e-mail of via het [formulier] op mijn website. Je kan je persoonlijk aanmelden, op eigen initiatief, of na verwijzing door je huisarts, bedrijfs­arts of een andere hulpverlener.