Sociale vaardigheden zijn de eigenschappen die we bezitten om op een goede (een sociale) manier met anderen om te gaan. Je hebt deze vaardigheden nodig om te kunnen omgaan met een ander. Zo heb je vaardigheden nodig als je iemand iets vraagt, maar ook als je een praatje met iemand wilt maken.
Sociale vaardigheden helpen je het gewenste resultaat te bereiken. Als je over sociale vaardigheden beschikt, ben je in staat om goed contact te maken, en daardoor om fijne vriendschappen te sluiten.

Ontwikkeling Sociale Vaardigheden
Gewoonlijk leren we deze sociale vaardigheden vanaf het moment dat we geboren worden. In eerste instantie met je ouders en andere gezins- en familieleden, later met vriendjes en klasgenootjes. Hoe de omgeving op onze manier van contact maken reageert, is bepalend voor hoe je je eerste sociale vaardigheden verder ontwikkelt.

Positieve ervaringen bij het contact maken met anderen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. En andersom geldt hetzelfde. Als we moeite hebben om contact te maken, krijgen we vaker negatieve reacties. Wanneer dit gebeurt, loop je het risico afgewezen te worden. Zo wordt het steeds moeilijker om je in sociale situaties aan te passen.
Dit is niet alleen bij kinderen zo, maar ook als volwassene kan je deze ervaring krijgen. En dit is niet prettig!

Signalen
Bij iemand die niet voldoende sociaal vaardig is, kunnen zich op meerdere gebieden problemen voordoen. Je kunt buitengesloten worden of (in het ergste geval) zelfs gepest. Bovendien kan het je verdere leven behoorlijk gaan beïnvloeden. Het kan steeds moeilijker worden om voor jezelf op te komen. Je kunt last krijgen van depressieve gevoelens. Je kunt je zelfs gaan terugtrekken waardoor je je eenzaam kunt gaan voelen. Ook is het mogelijk dat je moeite krijgt om boosheid en kritiek te uiten.

In mijn behandeling ga ik uit van het hier en nu. Samen kunnen we oefenen met het aanleren en toepassen van sociale vaardigheden, want ook ik ben een mens van vlees en bloed. Ik bied je een veilige omgeving om te oefenen, waarna je je geleerde vaardigheden in het dagelijks leven met andere mensen kunt gaan toepassen.
Zo leer je niet alleen sociale vaardigheden, maar zal het uiteindelijk ook mogelijk worden om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden.

Herken je jezelf in bovenstaand tekst, heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel 06-14760830, stuur een e-mailbericht of maak gebruik van het contactformulier.