Als je bepaalde situaties uit de weg gaat, omdat je ze erg moeilijk vindt. Als je jezelf met anderen vergelijkt: met collega’s, die wél iets zeggen tijdens een vergadering of met vrienden die heel gezellig praten met anderen op een feestje.

Als je lang nadenkt voor je op iemand afstapt en jezelf afvraagt: “Waarom kan ik dit niet? Waarom kunnen zij dit wel? Hoe komt het dat andere mensen geen last hebben van een rood hoofd en wel weten hoe ze iets moeten zeggen en niet dichtklappen tijdens een discussie?”

Dan kan ik je helpen om zelfverzekerder en assertiever te worden.

Assertiviteit
Assertiviteit is iets waar we allemaal in meer of mindere mate mee te maken hebben.

Er zijn drie niveaus:
Sommige mensen zijn erg in zichzelf gekeerd en lijken eigenlijk niet te reageren. Zij gedragen zich subassertief.
Andere mensen reageren juist erg aanvallend en dominant en vertonen hiermee agressief gedrag.
En de balans daartussen: assertief gedrag, waarbij je zowel rekening houdt met je eigen belangen als die van anderen.

Assertief gedrag is te leren. Je kunt leren hoe je je ideeën op een natuurlijke manier naar voren kunt brengen. Je kunt leren om sterker en zelfbewuster te communiceren.

Counselingstraject
Het counselingstraject dat ik aanbied, is een praktische manier om te leren minder verlegen te zeggen bij wat je eigenlijk wilt zeggen. Om vrijer te zijn in je contact met anderen. Om je mening te durven geven en je grenzen aan te geven.

We werken in je eigen tempo aan het vergroten van je assertiviteit. Ik bied hiervoor een veilige situatie waarin je met mij samen kunt oefenen. Als je dit wilt en er klaar voor bent, zal ik je huiswerkopdrachten geven, zodat je ook in andere situaties kunt oefenen.

In de intake bespreken we hoe je gewend bent te communiceren. Ik zal daarbij aangeven hoe het op mij overkomt. Wát je ook zegt of doet, je gedrag heeft namelijk een reactie van de ander tot gevolg. Vervolgens kijken we naar je gedachten hierbij en hoe die van invloed zijn op je gedrag. Op deze manier krijg je inzicht in wat maakt dat je je soms niet assertief opstelt en hoe dit anders kan.

We onderzoeken wat er gebeurt als iemand kritiek op je heeft. En we kijken naar het onderscheid in verbale en non-verbale communicatie. 

Resultaat
Na afloop ben je in staat om assertief en zelfverzekerd te communiceren. Om op een zelfbewuste en heldere manier je ideeën te verwoorden. Je bent je ook bewust van het effect van je verbale en non-verbale gedrag. Ook ben je in staat om een zelfverzekerde rol in te nemen tijdens gesprekssituaties.

Na vijf tot zeven sessies:

  • heb je beter zicht op jouw manier van communiceren
  • durf je sneller op anderen af te stappen
  • geef je duidelijk je grenzen aan en kun je gemakkelijker ‘nee’ zeggen
  • durf je te zeggen wat je denkt
  • neem je meer initiatief en heb je meer invloed
  • voel je je zekerder in lastige situaties en kun je beter omgaan met spanning
  • en ben je voor anderen zichtbaarder en meer aanwezig

Als je jezelf herkent in het bovenstaande en ook deze doelstellingen wilt bereiken, of je hebt er nog vragen over, bel 06-14760830, stuur een e-mailbericht of maak gebruik van het contactformulier.