Tarieven
De prijzen per gesprek zijn als volgt:

  • Een individueel gesprek duurt 50 minuten en kost € 115,=.
  • Een relatiegesprek of andere afspraken met twee personen duurt 75 minuten en kost € 185,=.
  • Als je een langer gesprek wilt, is dit ook mogelijk. In dit geval wordt het naar rato verrekend.

Meestal hebben we tussen de 5 en 10 gesprekken nodig.

Voor coaching is het tarief 157,50= per sessie. Dit is exclusief 21% btw.

De behandeling van Burn-out bedraagt 137,50= per sessie (50 min. gesprek, 10 min. voorbereiding en 10 min. administratietijd).
Gemiddeld zijn 10-20 sessies nodig.

Een sessie buiten kantoortijden is ook mogelijk. In dat geval bedragen de meerkosten € 25,00 per sessie.

Stem het af met je verzekeraar
Je doet er goed aan even bij je verzekering te informeren over een vergoeding. De verschillen kunnen groot zijn: van een volledige vergoeding, of een eigen bijdrage, tot helemaal niets. Ook het aantal gesprekken dat vergoed wordt, verschilt sterk per verzekering.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Gesprekken van Psychologen NIP worden niet altijd vergoed. Naast het NIP ben ik om die reden lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG heeft er voor gezorgd dat gesprekken van haar leden geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een aanzienlijk aantal verzekeraars, vanuit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie kan je terecht op de site van de NFG.
Daar tref je ook het overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden per 1 januari 2020 (PDF) aan.

U kunt deze hier vinden

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de gesprekken vergoed krijgen, sta ik ook nog ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Daarnaast kunnen ook andere instanties je helpen met de vergoeding. Bij burn-outklachten en werkgerelateerde problemen is je werkgever meestal wel bereid de kosten geheel of gedeeltelijk te betalen. En als je nog studeert, kan een studiefonds soms helpen, of een Persoons Gebonden Budget.

Betaling en afzeggen
Aan het einde van de maand sturen we je een factuur voor de gesprekken die we hebben gehad. De betalingstermijn is 14 dagen. Ik werk volgens afspraken. Een afspraak kun je altijd afzeggen, maar laat het me graag 48 uur van tevoren weten, dan kan ik nog iemand anders inplannen.

Contact
Heb je nog vragen met betrekking tot vergoeding of de tarieven? Bel 06-14760830, stuur een e-mailbericht of maak gebruik van het contactformulier.