“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”.

Soms komt het voor dat je (even) vastloopt in je werk, of in je leven. Of je krijgt te maken met bepaalde keuzemogelijkheden. Dan kun je de hulp van een professionele coach goed gebruiken.

Coaching is het aanleren van adequaat gedrag en effectievere interactiepatronen.
Coaching is een breed paraplubegrip. Het betreft een specifieke vorm van begeleiden, waarbij de vorm van de begeleiding afhankelijk is van de vraag. Het is een doelgerichte methode van begeleiden van leren, gericht op zelfstandig functioneren van individuen (of teams) binnen een organisatiecontext.
Je krijgt met individuele personal coaching weer snel grip op je werk en leven.
Als gespecialiseerde personal coach heb ik de ervaring en gereedschappen om je hierbij professioneel te ondersteunen. Vaak zijn enkele sessies personal coaching al voldoende om je doelen te realiseren.
Bij individuele coaching werken we aan het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Persoonlijke effectiviteit komt tot uiting op verschillende terreinen.

 Enkele doelstellingen van een coachingstraject zijn:

 • verbetering van de communicatie
 • een betere verhouding tussen werk en privé
 • efficiënter werken
 • beter omgaan met prestatiedruk
 • oplossen van conflicten
 • oplossen van werkgerelateerde problemen en vragen, bijv.:
  – loopbaan-coaching
  – ontslag
  – pensionering
  – re-integratie
  – sollicitatie

Samen met jou bepaal ik aan welke doelstellingen we gaan werken. Ook worden de doelstellingen in overleg met jou verder geconcretiseerd. Naast de gesprekken geef ik in overleg huiswerkopdrachten. Hierdoor kan je het geleerde in praktijk brengen.
De gesprekken duren minimaal 60 min. Het meest effectief en efficiënt zijn sessies van 90 min. De frequentie bepalen we in overleg. Na vijf tot acht gesprekken merk je verschil.

Het komt vaak voor dat een werkgever bereid is een coachingstraject te vergoeden. Als dit het geval is, ontvangt de werkgever een beschrijving van de algemene doelstellingen en na afloop een eindrapportage met de behaalde doelstellingen en eventueel een advies.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel 06-14760830, stuur een e-mailbericht of maak gebruik van het contactformulier.