Er wordt meestal gepraat over en gezocht naar oplossingen voor de dingen die niet goed gaan. Toch vindt een psycholoog het meestal ook belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die wel goed gaan, omdat daarin veel kracht en mogelijkheden voor nieuwe oplossingen zitten.