Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij/hij niets door mag vertellen aan anderen zonder jouw toestemming. Soms is het belangrijk dat je huisarts weet wat er aan de hand is, bijvoorbeeld als de psycholoog zich heel erg zorgen maakt over je gezondheid. In dat geval zal hij/zij vragen of hij/zij mag overleggen met je huisarts. Maar ook dan is je toestemming noodzakelijk. En ook dan geldt dat jij bepaalt wát er dan meegedeeld wordt.