Een individueel gesprek (50 minuten en 10 min. administratietijd) kost € 95=.
Een relatiegesprek of andere afspraken met twee personen (75 minuten en 15 min. administratietijd) kost € 150,=.

Meestal hebben we tussen de 5 en 10 gesprekken nodig.

Voor bedrijven en coaching ben ik genoodzaakt 21% btw te factureren, boven de hiervoor
genoemde kosten.

Voor coaching is het tarief 125,= per sessie (50 minuten en 15 min. administratietijd). Dit is exclusief 21% btw.

Een coachingstraject duurt meestal vijf tot acht gesprekken.

Voor een tel. consult en consult per e-mail geldt hetzelfde uurtarief als voor een gewone sessie.

Het is mogelijk een sessie te verlengen. In dat geval wordt naar rato verrekend.

Een sessie buiten kantoortijden is ook mogelijk. In dat geval bedragen de meerkosten € 25,00 per sessie.